Οι υδάτινες παρεμβάσεις παρέχουν ενισχυμένη Αισθητηριακή Ολοκλήρωση καθώς είναι έμφυτη και επαληθευμένη η δράση τους. Επιπροσθέτως, η ενεργή συμμετοχή-εμπλοκή και η απαίτηση για προσαρμοσμένη συμπεριφορά είναι επίσης βασικό μέρος των παρεμβάσεων.

Το νερό προσφέρει πολλές διαφορετικές αισθητηριακές πληροφορίες καθώς η κίνηση του νερού και η κίνηση του σώματος μέσα σε αυτό γίνεται με διαφορετικό τρόπο αντιληπτή από ότι στον αέρα.

Τι προκαλεί η κίνηση του σώματος μέσα σε νερό στα αισθητηριακά συστήματα;

Το απτικό σύστημα δέχεται ένα μεγάλο ποσό ερεθισμάτων ενεργοποίησης. Μέσα στην πισίνα το νερό είναι σε διαρκή κίνηση σε πολλά επίπεδα και αυτό μπορεί να προκαλέσει έλλειψη εξοικείωσης από τους υποδοχείς της αφής, συνεπώς βελτίωση σε δυσκολίες απτικής επεξεργασίας.

Το αιθουσαίο σύστημα λαμβάνει έντονο ερέθισμα εξ αιτίας :

  1. Του υγρού στοιχείου που επιτρέπει την κίνηση σε έναν αριθμό στάσεων, τόσο στο οριζόντιο αλλά και στο κάθετο επίπεδο.
  2. Της πλευστότητας και της άνωσης που προκαλούν περιστροφές.
  3. Της δυσκολίας να αντισταθμιστεί μερικώς η ανεπαρκής επεξεργασία αιθουαίων ερεθισμάτων-πληροφοριών με τη χρήση της όρασης, διότι δεν μπορείς να έχεις τα ίδια σημεία αναφοράς σε μια πισίνα (λόγω επαναλαμβανόμεων μοτίβων στα χρώματα και σχέδια εντός και εκτός πισίνας)

Όταν οι κολυμβητές κινούνται ενάντια στην αντιληπτή αντίσταση του νερού το ιδιοδεκτικό σύστημα δέχεται πίεση-ερέθισμα-πληροφορία που εξ αιτίας της πλευστότητας και της άνωσης στο νερό, είναι διαφορετικού τύπου από ότι εκτός πισίνας, όπου επικραττεί η βαρύτητα.

Όλοι οι κολυμβητές θα πρέπει να μάθουν βασικούς κανόνες ασφαλείας που σχετίζονται με την ύπαρξη μέσα στο νερό (εκπνοή, επίπλευση, προώθηση), ώστε να κατακτήσουν αυτονομία.  Για να εφαρμοστεί Αισθητηριακή ολοκλήρωση σε υδάτινο περιβάλλον δεν χρειάζονται ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες αφού η Αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μέρος οποιασδήποτε δραστηριότητας μέσα στο νερό. Όλες οι υδάτινες δραστηριότητες θα ερεθίσουν-ενεργοποιήσουν τα βασικά αισθητηριακά συστήματα σε ποικίλο βαθμό.

Ο εργοθεραπευτής θα πρέπει διαρκώς να βλέπει-αναλύει τι είδους αισθητηριακό ερέθισμα προκαλεί η κάθε δραστηριότητα στον κολυμβητή, τι έντασης και πως μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ώστε να ανταποκρίνεται ακριβώς στις πραγματικές ανάγκες του. Το “ακριβώς” είναι αυτό που μπορεί να κάνει τις υδάτινες δραστηριότητες ένα είδος εφαρμογής της Αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Αν ο εργοθεραπευτής είναι ικανός και εξοπλισμένος και με γνώση και στην θεωρία και στην πράξη σε ότι αφορά την υδρομηχανική και την Αισθητηριακή ολοκλήρωση και έχει το ταλέντο και να εμπνέει κίνητρο, “αυτές ακριβώς” οι δραστηριότητες στο νερό μπορεί να είναι ένα δυνατό και υψηλού κινήτρου, μέσο εφαρμογής της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.