­

Διαταραχή Αισθητηριακής Ρύθμισης

Τί είναι η διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης Η διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης είναι η δυσκολία του εγκεφάλου να οργανώνει, να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει επιτυχώς ένα εισερχόμενο ερέθισμα και σαν αποτέλεσμα έχει, τη μη λειτουργική ανταπόκριση - συμπεριφορά του παιδιού στο ερέθισμα αυτό. Συνεπώς ο εγκέφαλος μπορεί να καταγράφει εντονότερα ή λιγότερο από το φυσιολογικό, καθημερινά ερεθίσματα. [...]

Αισθητηριακή ολοκλήρωση και υδάτινο περιβάλλον

Οι υδάτινες παρεμβάσεις παρέχουν ενισχυμένη Αισθητηριακή Ολοκλήρωση καθώς είναι έμφυτη και επαληθευμένη η δράση τους. Επιπροσθέτως, η ενεργή συμμετοχή-εμπλοκή και η απαίτηση για προσαρμοσμένη συμπεριφορά είναι επίσης βασικό μέρος των παρεμβάσεων. Το νερό προσφέρει πολλές διαφορετικές αισθητηριακές πληροφορίες καθώς η κίνηση του νερού και η κίνηση του σώματος μέσα σε αυτό γίνεται με διαφορετικό τρόπο [...]