Τι είναι το Aqua Active Therapy

Eίναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης μέσα σε πισίνα.

Είναι άρτια σχεδιασμένο και εποπτευόμενο από διεπιστημονική ειδικών θεραπευτών (Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό),  ώστε να προσφέρει τη κατάλληλη πρόκληση για μάθηση και εξέλιξη, σε ένα περιβάλλον που αναπτύσσει ισχυρό κίνητρο, ασφάλεια και διασκέδαση.

Μερικοί λόγοι που προτείνουμε το ¨Aqua Active Therapy¨ για το παιδί σας:

  • Μέσα στο νερό τα παιδιά μαθαίνουν να εκτελούν κινήσεις, στις οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες, με απώτερο στόχο να εφαρμοστούν και εκτός υδάτινου περιβάλλοντος, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της καθημερινής τους ζωής.
  • Η άνωση δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να πειραματιστεί με τις κινητικές του δεξιότητες καθώς και να διαχειριστεί τις συνέπειες των κινήσεων αυτών.
  • Η υδροστατική πίεση που προσφέρεται στο σώμα όταν αυτό βυθίζεται μερικώς ή πλήρως κάτω από το νερό, βελτιώνει την αιμάτωση των μυών, διευκολύνει την διαδικασία της αναπνοής και προσφέρει στο σώμα 360 βαθμούς βαθειάς πίεσης.
  • Για τα περισσότερα παιδιά το νερό είναι ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ. Η χαρά που βιώνουν, καθώς και το κίνητρο να εμπλέκονται με το νερό, οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του θεραπευτικού προγράμματος.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

Απευθύνεται σε παιδιά με:

*Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
*Αναπτυξιακές Διαταραχές
*Προωρότητα
*Γενετικά Σύνδρομα
*ΔΕΠ-Υ
*Δυσπραξία
*Νευρομυική Διαταραχή
*Αγχώδεις Διαταραχές
*Τραυματική εμπειρία στο νερό

Τι περιλαμβάνει

Δεδομένου ότι είναι ένα εκλεκτικό πρόγραμμα παρέμβασης, συνθέτει στοιχεία από μεθόδους και τεχνικές διεθνώς αναγνωρισμένες για την εφαρμογή τους στον πληθυσμό που απευθύνεται: Sensory Integration (S.I.), Halliwick, Bobath NDT, PNF,TEACCH, PECS, M.O.R.E, Sherborne, Therapeutic Listening κ.α